Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ДГ № 93 „ЧУДЕН СВЯТ“ ЩЕ РАБОТИ С ДЕЦА ОТ 26.05.2020Г.

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА  !

Ще се справим, както винаги в трудни моменти. И ще се справим, ако сме заедно – учители, медицински специалисти, помощно – обслужващ персонал ,родители, директор. Иначе ще сгрешим. Очаквам да си помагаме. Очаквам да се разбираме и подкрепяме. Сигурна съм, че ще е така.

Бланка за информирано съгласие на родителите

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

 

Стартира раздаването на продукти по програмите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Указания за проверка на таксите за плащане

Плащане на такси по банков път и Easypay

Заповед на Министерство на здравеопазването от 26.03.2020 г.

 

Уважаеми родители,

В тази извънредна ситуация да си пожелаем да преминем през това изпитание здрави и да продължим с нов опит напред. В стандарта за предучилищно образование, не е предвидена дистанционна форма на организация на педагогическото взаимодействие. Всички издателства са дали свободен и безплатен достъп до своите електронни образователни ресурси: „Клет“, „Изкуства“, „Просвета“, „Бит и техника“, „Слово“, „Уча се“-безплатен достъп до 29.03.2020г. Времето, прекарано с децата у дома е възможност да общувате, да играете, да затвърдявате у тях здравно-хигиенни навици, да изграждате навици за самообслужване, да ги учите да помагат в домакинството, да се трудят! Забавлявайте се заедно, наслаждавайте се на тяхната компания и се грижете да не им липсват игри и развлечения! Ако желаете, споделяйте в затворените групи идеи, игри, материали, на някой може да е от помощ. ВАЖНО!!! Поради въведеното извънредно положение в страната, срокът за плащане на дължимите месечни такси ще се удължава /към момента няма неплатени такси в ДГ 93 „Чуден свят“/. Не е необходимо родителите да идват на място в детската градина. Ще бъдат създадени условия за плащане по банков път. Всички родители своевременно ще получат информация за размера на таксите и указания за начините на плащане. Пожелаваме на всички разум, търпение, разбиране и сили да се справим с това предизвикателство! Желаем Ви здраве!

 

С уважение, ДГ № 93 „Чуден свят““

 

 

Грипна епидемия от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г.

Покана за създаване и устройство на обществен съвет към детска градина 93 „Чуден свят“

Покана за стартиране на процедура за създаване и устройство на обществен съвет към детска градина 93 „Чуден свят“

График родителски срещи

Заповед за допълнителни образователни дейнсоти

Протокол от дейността на комисията за допълнителни образователни дейности

Обява за провеждане на конкурс за допълнително образователни дейности

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Заповед за избор на заявител за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“