Контакти

 Адрес: гр. София, район Красно село, ул. Дебър 22

Телефони за връзка: +359876982700

email: info-2209860@edu.mon.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни – адв. Елена Иванова Златева – тел: 0882030565, email: ezlatevaa@abv.bg