Контакти

 Адрес: гр. София, район Красно село, ул. Дебър 22

Телефони за връзка: 02/8562869

email: dg.93@abv.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни – адв. Елена Иванова Златева