Допълнителни образователни дейности

Заповед за утвърждаване на резултати за избор на изпълнител ДОД – Адаптирана физическа активност и спорт /тенис, художествена гимнастика и спортно-рекреационни и развлекателни игри с топка/

Заповед за утвърждаване на резултатите от преразглеждане на постъпилите оферти за избор на изпълнител за провеждане на ДОД- английски език.

Протокол за преразглеждане на постъпилите оферти за ДОД – английски език

Заповед за утвърждаване на резултатите от проведен конкурс по документи за избор на изпълнител за провеждане на ДОД- съвременни танци, и определяне на спечелил конкурса кандидат

Протокол от комисия за съвременни танци

Заповед за утвърждаване на резултатите от проведен конкурс по документи за избор на изпълнител за провеждане на ДОД- народни танци и етнохореология, и определяне на спечелил конкурса кандидат

Протокол от комисия за народни танци

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – народни танци

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – съвременни танци

Заповед 70/17.10.2022 г. – обявяване на резултатите от проведен конкурс за провеждане на допълнителни образователни дейности.

Протокол на комисия, назначена със заповед 63/13.10.2022 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности

Заповед 41/16.09.2022 г. – обявяване на резултатите от проведен конкурс за провеждане на допълнителни образователни дейности – Английски език.

Заповед 465/14.09.2022 г. – обявяване на резултатите от проведен конкурс за провеждане на допълнителни образователни дейности – Плуване.

Протокол 3 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности

Протокол 4 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности

Заповед 384/26.08.2020 г. – обявяване на резултатите от проведен конкурс за провеждане на допълнителни образователни дейности – Модерни и латино танци.

Заповед 383/26.08.2020 г. – обявяване на резултатите от проведен конкурс за провеждане на допълнителни образователни дейности – Народни танци.

Протокол Модерни и латино танци.

Протокол Народни танци.