Галерия

ПРОЕКТ „ВЕСЕЛ СТАРТ“

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

ТЪРЖЕСТВА

ПРОЕКТ ЗЕЛЕНА СОФИЯ

МОЕТО СЕМЕЙСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАПАНИЯ

ДОВИЖДАНЕ ЛЮБИМА ДЕТСКА ГРАДИНА

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

  • Изложба „Моят любим спорт“
  • Празник „Растем и играем здрави и щастливи в София“
  • Общоразвиващи упражнения и фитбол „Да поиграем“
  • Вътрешногрупови състезания „Аз спортувам в детската градина“
  • Награждаване

ОСВЕЩАВАНЕ НА НОВАТА СГРАДА

ЕСЕНЕН БАЗАР

ЩОМ ПРАВИЛАТА ЗНАЯ, СПОКОЙНО ЩЕ ИГРАЯ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2018-2019

ДВИЖА СЕ БЕЗОПАСНО

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ