Архив обществен съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 30.11.21 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 13.07.21 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 08.03.21 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 06.01.21 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 14.12.20 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 24.03.2020 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 09.01.2020 г.

Заповед за членове на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 26.11.2019 г.

Отчет за дейността на обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 21.11.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 25.10.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 11.07.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 25.04.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 28.03.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 21.01.2019 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 03.04.2018 г.

Покана за провеждане на обществен съвет 30.03.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 03.10.2017 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет при ДГ №93 „Чуден свят“ от 28.12.2017 г.