За нас

Добре дошли в електронната страница на ДГ 93 – „Чуден свят“.

            Детска градина № 93 „Чуден свят”е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната им социализация. В ДГ №93 „Чуден свят“ работят 4 яслени групи (за деца от 1 до 3 годишна възраст) и 12 групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Осем групи са в новопостроена сграда, две от групите са в къща, намираща се в двора на детското заведение и две от групите са в сграда на ул. „Хубча“, бл.195.

           Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип,  е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване  уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално  развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката  за училище.

          Условията за възпитание и образование във всички групи са много добри. Разполагаме с голям, добре оборудван двор, за игри на открито.

         По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни услуги:  – обучение по английски език; – модерни танци; – народни танци; – плуване;

         В ДГ №93 „Чуден свят“ работят и творят специалисти, които уважават детската личност и обичат да бъдат заобиколени от детски усмивки и грейнали детски очи. Квалифициран детски психолог се грижи ежедневно за хармоничното развитие на децата. За най-малките се грижат опитни медицински кадри и педагог.